Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Заплановано на рік

45 238,5 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 33 185,9 0,0 0,00 33185872.00 0.00 0
2 Нарахування на оплату праці 7 300,9 0,0 0,00 7300891.00 0.00 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 957,2 0,0 0,00 957247.00 0.00 0
4 Оплата послуг (крім комунальних) 1 624,3 0,0 0,00 1624328.00 0.00 0
5 Видатки на відрядження 66,4 0,0 0,00 66444.00 0.00 0
6 Оплата теплопостачання 1 624,6 0,0 0,00 1624634.00 0.00 0
7 Оплата водопостачання та водовідведення 56,7 0,0 0,00 56713.00 0.00 0
8 Оплата електроенергії 360,2 0,0 0,00 360187.00 0.00 0
9 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 46,0 0,0 0,00 46000.00 0.00 0
10 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 9,7 0,0 0,00 9738.00 0.00 0
11 Інші поточні видатки 6,4 0,0 0,00 6436.00 0.00 0
Всього 45 238,5 0,0 0,00