Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

Заплановано на рік

57 894,3 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 33 561,7 0,0 0,00 33561696.00 0.00 0
2 Нарахування на оплату праці 7 383,6 0,0 0,00 7383574.00 0.00 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 594,2 0,0 0,00 1594155.00 0.00 0
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 130,8 0,0 0,00 130779.00 0.00 0
5 Продукти харчування 5 892,3 0,0 0,00 5892319.00 0.00 0
6 Оплата послуг (крім комунальних) 3 179,6 0,0 0,00 3179589.00 0.00 0
7 Видатки на відрядження 34,6 0,0 0,00 34627.00 0.00 0
8 Оплата теплопостачання 4 055,8 0,0 0,00 4055767.00 0.00 0
9 Оплата водопостачання та водовідведення 551,9 0,0 0,00 551921.00 0.00 0
10 Оплата електроенергії 971,3 0,0 0,00 971313.00 0.00 0
11 Оплата природного газу 361,2 0,0 0,00 361217.00 0.00 0
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 90,0 0,0 0,00 90000.00 0.00 0
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 63,8 0,0 0,00 63767.00 0.00 0
14 Інші виплати населенню 4,4 0,0 0,00 4413.00 0.00 0
15 Інші поточні видатки 19,1 0,0 0,00 19149.00 0.00 0
Всього 57 894,3 0,0 0,00