Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Заплановано на рік

1 293 119,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 838 108,1 0,0 0,00 838108101.00 0.00 0
2 Нарахування на оплату праці 184 383,8 0,0 0,00 184383783.00 0.00 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 17 091,9 0,0 0,00 17091915.00 0.00 0
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 879,3 0,0 0,00 879328.00 0.00 0
5 Продукти харчування 91 136,1 0,0 0,00 91136127.00 0.00 0
6 Оплата послуг (крім комунальних) 28 035,6 0,0 0,00 28035637.00 0.00 0
7 Видатки на відрядження 385,6 0,0 0,00 385580.00 0.00 0
8 Оплата теплопостачання 90 813,9 0,0 0,00 90813893.00 0.00 0
9 Оплата водопостачання та водовідведення 5 298,1 0,0 0,00 5298088.00 0.00 0
10 Оплата електроенергії 17 898,3 0,0 0,00 17898311.00 0.00 0
11 Оплата природного газу 1 262,4 0,0 0,00 1262431.00 0.00 0
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 510,0 0,0 0,00 2510000.00 0.00 0
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 331,1 0,0 0,00 1331104.00 0.00 0
14 Інші виплати населенню 6,6 0,0 0,00 6562.00 0.00 0
15 Інші поточні видатки 32,9 0,0 0,00 32913.00 0.00 0
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 9 517,8 0,0 0,00 9517840.00 0.00 0
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 4 427,4 0,0 0,00 4427431.00 0.00 0
Всього 1 293 119,0 0,0 0,00