Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

794 657,4 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 473 006,0 0,0 0,00 473005978.00 0.00 0
2 Нарахування на оплату праці 104 061,3 0,0 0,00 104061315.00 0.00 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7 220,3 0,0 0,00 7220327.00 0.00 0
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 975,6 0,0 0,00 975597.00 0.00 0
5 Продукти харчування 105 465,3 0,0 0,00 105465295.00 0.00 0
6 Оплата послуг (крім комунальних) 19 855,6 0,0 0,00 19855555.00 0.00 0
7 Видатки на відрядження 367,1 0,0 0,00 367058.00 0.00 0
8 Оплата теплопостачання 52 358,3 0,0 0,00 52358290.00 0.00 0
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 331,6 0,0 0,00 6331560.00 0.00 0
10 Оплата електроенергії 20 056,5 0,0 0,00 20056499.00 0.00 0
11 Оплата природного газу 350,5 0,0 0,00 350501.00 0.00 0
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 312,0 0,0 0,00 2312000.00 0.00 0
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 180,3 0,0 0,00 180287.00 0.00 0
14 Інші поточні видатки 75,0 0,0 0,00 74951.00 0.00 0
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 761,3 0,0 0,00 761289.00 0.00 0
16 Капітальний ремонт інших об`єктів 1 280,9 0,0 0,00 1280856.00 0.00 0
Всього 794 657,4 0,0 0,00