Заплановано на рік

2 543 510,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання дошкільної освіти 794 657,4 0,0 0,00 794657358.00 0.00 0
2 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями 1 293 119,0 0,0 0,00 1293119044.00 0.00 0
3 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 826,8 0,0 0,00 826812.00 0.00 0
4 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 57 894,3 0,0 0,00 57894286.00 0.00 0
5 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 134 577,4 0,0 0,00 134577357.00 0.00 0
6 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними та ін.) 115 074,0 0,0 0,00 115074003.00 0.00 0
7 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 12 348,4 0,0 0,00 12348391.00 0.00 0
8 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 45 238,5 0,0 0,00 45238490.00 0.00 0
9 Інші програми та заходи у сфері освіти 77 649,8 0,0 0,00 77649829.00 0.00 0
10 Надання загальної середньої освіти спеціальними школами-інтернатами для дітей, які потребують корекції розвитку 12 125,2 0,0 0,00 12125211.00 0.00 0
Всього 2 543 510,8 0,0 0,00