Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Заплановано на рік

224 005,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 135 518,3 0,0 0,00 135518291.00 0.00 0
2 Нарахування на оплату праці 29 804,3 0,0 0,00 29804253.00 0.00 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 673,0 0,0 0,00 4672956.00 0.00 0
4 Оплата послуг (крім комунальних) 38 710,5 0,0 0,00 38710463.00 0.00 0
5 Видатки на відрядження 270,0 0,0 0,00 270000.00 0.00 0
6 Оплата теплопостачання 4 341,5 0,0 0,00 4341514.00 0.00 0
7 Оплата водопостачання та водовідведення 176,9 0,0 0,00 176940.00 0.00 0
8 Оплата електроенергії 1 434,9 0,0 0,00 1434900.00 0.00 0
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5,6 0,0 0,00 5585.00 0.00 0
10 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 49,6 0,0 0,00 49625.00 0.00 0
11 Інші поточні видатки 52,0 0,0 0,00 52000.00 0.00 0
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2 787,5 0,0 0,00 2787500.00 0.00 0
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 6 181,0 0,0 0,00 6181000.00 0.00 0
Всього 224 005,0 0,0 0,00