Освіта (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

2 543 510,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 563 161,2 0,0 0,00 1563161157 0 0
2 Нарахування на оплату праці 343 895,5 0,0 0,00 343895454 0 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 41 595,3 0,0 0,00 41595308 0 0
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 244,6 0,0 0,00 2244640 0 0
5 Продукти харчування 212 162,1 0,0 0,00 212162095 0 0
6 Оплата послуг (крім комунальних) 89 896,6 0,0 0,00 89896562 0 0
7 Видатки на відрядження 1 138,0 0,0 0,00 1138019 0 0
8 Оплата теплопостачання 163 634,3 0,0 0,00 163634272 0 0
9 Оплата водопостачання та водовідведення 12 839,6 0,0 0,00 12839582 0 0
10 Оплата електроенергії 41 727,4 0,0 0,00 41727388 0 0
11 Оплата природного газу 2 578,3 0,0 0,00 2578314 0 0
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 5 863,0 0,0 0,00 5863041 0 0
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 7 956,8 0,0 0,00 7956817 0 0
14 Інші виплати населенню 349,0 0,0 0,00 349029 0 0
15 Інші поточні видатки 383,8 0,0 0,00 383825 0 0
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 11 015,9 0,0 0,00 11015862 0 0
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 43 069,4 0,0 0,00 43069416 0 0
Всього 2 543 510,8 0,0 0,00
 Завантажити в Excel