Державне управління (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

227 235,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 135 518,3 0,0 0,00 135518291 0 0
2 Нарахування на оплату праці 29 804,3 0,0 0,00 29804253 0 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 991,5 0,0 0,00 5991541 0 0
4 Оплата послуг (крім комунальних) 39 893,0 0,0 0,00 39892963 0 0
5 Видатки на відрядження 449,8 0,0 0,00 449810 0 0
6 Оплата теплопостачання 4 341,5 0,0 0,00 4341514 0 0
7 Оплата водопостачання та водовідведення 176,9 0,0 0,00 176940 0 0
8 Оплата електроенергії 1 434,9 0,0 0,00 1434900 0 0
9 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 49,6 0,0 0,00 49625 0 0
10 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 49,8 0,0 0,00 49815 0 0
11 Інші поточні видатки 310,6 0,0 0,00 310606 0 0
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3 034,5 0,0 0,00 3034520 0 0
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 6 181,0 0,0 0,00 6181000 0 0
Всього 227 235,8 0,0 0,00
 Завантажити в Excel