Витрати бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 494 477,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 227 235,8 0,0 0,00 227235778.00 0.00 0
2 Освіта 2 543 510,8 0,0 0,00 2543510781.00 0.00 0
3 Охорона здоров'я 849 334,5 0,0 0,00 849334513.00 0.00 0
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 435 437,3 0,0 0,00 435437273.00 0.00 0
5 Культура і мистецтво 133 626,7 0,0 0,00 133626748.00 0.00 0
6 Фізична культура і спорт 134 221,3 0,0 0,00 134221348.00 0.00 0
7 Житлово-комунальне господарство 497 765,7 0,0 0,00 497765720.00 0.00 0
8 Економічна діяльність 865 658,7 0,0 0,00 865658720.00 0.00 0
9 Інша діяльність 91 435,0 0,0 0,00 91434986.00 0.00 0
10 Міжбюджетні трансферти 1 715 517,9 0,0 0,00 1715517922.00 0.00 0
11 Кредитування 734,0 0,0 0,00 734030.00 0.00 0
Всього 7 494 477,8 0,0 0,00