Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Заплановано на рік

2 051,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 28,0 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 1 423,8 0,0 0,00
3 Капітальний ремонт інших об`єктів 500,0 0,0 0,00
4 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 100,0 0,0 0,00
Всього 2 051,8 0,0 0,00