Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Заплановано на рік

300,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 300,0 0,0 0,00
Всього 300,0 0,0 0,00