Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Заплановано на рік

16 688,2 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 106,6 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 23,4 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 170,8 0,0 0,00
4 Оплата послуг (крім комунальних) 823,7 0,0 0,00
5 Видатки на відрядження 67,4 0,0 0,00
6 Оплата теплопостачання 233,1 0,0 0,00
7 Оплата водопостачання та водовідведення 45,2 0,0 0,00
8 Оплата електроенергії 160,6 0,0 0,00
9 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 36,7 0,0 0,00
10 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 20,1 0,0 0,00
11 Інші поточні видатки 83,2 0,0 0,00
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 497,4 0,0 0,00
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 13 419,9 0,0 0,00
Всього 16 688,2 0,0 0,00