Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Заплановано на рік

273,6 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 24,0 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 56,1 0,0 0,00
3 Видатки на відрядження 15,7 0,0 0,00
4 Оплата водопостачання та водовідведення 0,9 0,0 0,00
5 Оплата електроенергії 9,8 0,0 0,00
6 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2,0 0,0 0,00
7 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 7,9 0,0 0,00
8 Інші поточні видатки 7,2 0,0 0,00
9 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 150,0 0,0 0,00
Всього 273,6 0,0 0,00