Забезпечення діяльності бібліотек

Заплановано на рік

3 627,3 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 11,0 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 4,1 0,0 0,00
3 Видатки на відрядження 15,5 0,0 0,00
4 Оплата теплопостачання 10,0 0,0 0,00
5 Оплата електроенергії 5,3 0,0 0,00
6 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2,1 0,0 0,00
7 Інші поточні видатки 53,5 0,0 0,00
8 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 225,9 0,0 0,00
9 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 300,0 0,0 0,00
Всього 3 627,3 0,0 0,00