Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заплановано на рік

455,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти населенню 455,8 0,0 0,00
Всього 455,8 0,0 0,00