Інші субвенції з місцевого бюджету

Заплановано на рік

234,5 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 234,5 0,0 0,00
Всього 234,5 0,0 0,00