Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Заплановано на рік

47 104,6 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 810,8 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 398,4 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 608,4 0,0 0,00
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10,5 0,0 0,00
5 Продукти харчування 232,7 0,0 0,00
6 Оплата послуг (крім комунальних) 474,4 0,0 0,00
7 Видатки на відрядження 720,6 0,0 0,00
8 Оплата теплопостачання 243,6 0,0 0,00
9 Оплата водопостачання та водовідведення 118,4 0,0 0,00
10 Оплата електроенергії 427,4 0,0 0,00
11 Оплата природного газу 3,0 0,0 0,00
12 Інші поточні видатки 138,7 0,0 0,00
13 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 003,1 0,0 0,00
14 Капітальний ремонт інших об`єктів 40 914,6 0,0 0,00
Всього 47 104,6 0,0 0,00