Інші програми та заходи у сфері освіти

Заплановано на рік

37 164,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 199,0 0,0 0,00
2 Капітальний ремонт інших об`єктів за обʼєктами 36 965,8 0,0 0,00
Всього 37 164,8 0,0 0,00