Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Заплановано на рік

196,3 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 104,8 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 80,2 0,0 0,00
3 Видатки на відрядження 0,7 0,0 0,00
4 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4,2 0,0 0,00
5 Інші поточні видатки 6,4 0,0 0,00
Всього 196,3 0,0 0,00