Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Заплановано на рік

1 775,2 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 60,0 0,0 0,00
2 Продукти харчування 1 543,5 0,0 0,00
3 Оплата послуг (крім комунальних) 23,5 0,0 0,00
4 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,3 0,0 0,00
5 Інші поточні видатки 1,7 0,0 0,00
6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 146,2 0,0 0,00
Всього 1 775,2 0,0 0,00