Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

Заплановано на рік

287,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 99,3 0,0 0,00
2 Продукти харчування 118,2 0,0 0,00
3 Оплата послуг (крім комунальних) 51,1 0,0 0,00
4 Інші поточні видатки 19,1 0,0 0,00
Всього 287,8 0,0 0,00