Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Заплановано на рік

64 469,7 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 941,4 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 427,1 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 164,6 0,0 0,00
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 20,0 0,0 0,00
5 Продукти харчування 43 785,7 0,0 0,00
6 Оплата послуг (крім комунальних) 1 124,9 0,0 0,00
7 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 27,8 0,0 0,00
8 Інші поточні видатки 32,9 0,0 0,00
9 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 9 517,8 0,0 0,00
10 Капітальний ремонт інших об`єктів 4 427,4 0,0 0,00
Всього 64 469,7 0,0 0,00