Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

45 323,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 72,4 0,0 0,00
2 Продукти харчування 43 090,7 0,0 0,00
3 Оплата послуг (крім комунальних) 43,6 0,0 0,00
4 Інші поточні видатки 75,0 0,0 0,00
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 761,3 0,0 0,00
6 Капітальний ремонт інших об`єктів 1 280,9 0,0 0,00
Всього 45 323,8 0,0 0,00