Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Заплановано на рік

1 775,2 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 60,0 0,0 0,00 60004.00 0.00 0
2 Продукти харчування 1 543,5 0,0 0,00 1543500.00 0.00 0
3 Оплата послуг (крім комунальних) 23,5 0,0 0,00 23520.00 0.00 0
4 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,3 0,0 0,00 340.00 0.00 0
5 Інші поточні видатки 1,7 0,0 0,00 1697.00 0.00 0
6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 146,2 0,0 0,00 146160.00 0.00 0
Всього 1 775,2 0,0 0,00