Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

247,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 247,0 0,0 0,00 247020.00 0.00 0
Всього 247,0 0,0 0,00