Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

1 162,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 162,8 0,0 0,00
Всього 1 162,8 0,0 0,00