Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Заплановано на рік

6 563,6 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 350,0 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 655,3 0,0 0,00
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5 558,3 0,0 0,00
Всього 6 563,6 0,0 0,00