Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Заплановано на рік

42 273,9 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 26 600,8 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 5 852,0 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 281,3 0,0 0,00
4 Оплата послуг (крім комунальних) 1 384,8 0,0 0,00
5 Видатки на відрядження 3,2 0,0 0,00
6 Оплата теплопостачання 6 597,2 0,0 0,00
7 Оплата водопостачання та водовідведення 188,8 0,0 0,00
8 Оплата електроенергії 1 361,1 0,0 0,00
9 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 4,7 0,0 0,00
Всього 42 273,9 0,0 0,00