Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Заплановано на рік

5 131,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 3 014,7 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 663,2 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 165,7 0,0 0,00
4 Оплата послуг (крім комунальних) 781,2 0,0 0,00
5 Оплата теплопостачання 413,0 0,0 0,00
6 Оплата водопостачання та водовідведення 3,9 0,0 0,00
7 Оплата електроенергії 89,4 0,0 0,00
Всього 5 131,0 0,0 0,00