Забезпечення діяльності бібліотек

Заплановано на рік

32 129,9 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 21 962,8 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 4 831,8 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 989,5 0,0 0,00
4 Оплата послуг (крім комунальних) 1 330,1 0,0 0,00
5 Видатки на відрядження 11,5 0,0 0,00
6 Оплата теплопостачання 2 653,3 0,0 0,00
7 Оплата водопостачання та водовідведення 53,7 0,0 0,00
8 Оплата електроенергії 158,1 0,0 0,00
9 Оплата природного газу 14,8 0,0 0,00
10 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 120,0 0,0 0,00
11 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4,3 0,0 0,00
Всього 32 129,9 0,0 0,00