Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заплановано на рік

37,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 30,0 0,0 0,00
2 Інші виплати населенню 7,0 0,0 0,00
Всього 37,0 0,0 0,00