Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

Заплановано на рік

57 606,5 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 33 561,7 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 7 383,6 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 494,8 0,0 0,00
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 130,8 0,0 0,00
5 Продукти харчування 5 774,1 0,0 0,00
6 Оплата послуг (крім комунальних) 3 128,5 0,0 0,00
7 Видатки на відрядження 34,6 0,0 0,00
8 Оплата теплопостачання 4 055,8 0,0 0,00
9 Оплата водопостачання та водовідведення 551,9 0,0 0,00
10 Оплата електроенергії 971,3 0,0 0,00
11 Оплата природного газу 361,2 0,0 0,00
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 90,0 0,0 0,00
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 63,8 0,0 0,00
14 Інші виплати населенню 4,4 0,0 0,00
Всього 57 606,5 0,0 0,00