Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

749 333,5 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 473 006,0 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 104 061,3 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7 147,9 0,0 0,00
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 975,6 0,0 0,00
5 Продукти харчування 62 374,6 0,0 0,00
6 Оплата послуг (крім комунальних) 19 812,0 0,0 0,00
7 Видатки на відрядження 367,1 0,0 0,00
8 Оплата теплопостачання 52 358,3 0,0 0,00
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 331,6 0,0 0,00
10 Оплата електроенергії 20 056,5 0,0 0,00
11 Оплата природного газу 350,5 0,0 0,00
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 312,0 0,0 0,00
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 180,3 0,0 0,00
Всього 749 333,5 0,0 0,00