Організація благоустрою населених пунктів

Заплановано на рік

245 602,4 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 290,0 0,0 0,00 290000.00 0.00 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 191 207,1 0,0 0,00 191207143.00 0.00 0
3 Оплата водопостачання та водовідведення 131,5 0,0 0,00 131477.00 0.00 0
4 Оплата електроенергії 52 250,0 0,0 0,00 52250000.00 0.00 0
5 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 695,0 0,0 0,00 1695000.00 0.00 0
6 Інші поточні видатки 28,8 0,0 0,00 28759.00 0.00 0
Всього 245 602,4 0,0 0,00