Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Заплановано на рік

132 802,1 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 81 881,7 0,0 0,00 81881732.00 0.00 0
2 Нарахування на оплату праці 18 014,0 0,0 0,00 18013982.00 0.00 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 399,0 0,0 0,00 4399047.00 0.00 0
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 239,7 0,0 0,00 239735.00 0.00 0
5 Продукти харчування 7 030,1 0,0 0,00 7030082.00 0.00 0
6 Оплата послуг (крім комунальних) 7 735,5 0,0 0,00 7735531.00 0.00 0
7 Видатки на відрядження 59,3 0,0 0,00 59328.00 0.00 0
8 Оплата теплопостачання 9 574,0 0,0 0,00 9573992.00 0.00 0
9 Оплата водопостачання та водовідведення 422,7 0,0 0,00 422701.00 0.00 0
10 Оплата електроенергії 1 974,4 0,0 0,00 1974385.00 0.00 0
11 Оплата природного газу 604,2 0,0 0,00 604165.00 0.00 0
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 820,0 0,0 0,00 820000.00 0.00 0
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 27,0 0,0 0,00 26975.00 0.00 0
14 Інші виплати населенню 14,1 0,0 0,00 14064.00 0.00 0
15 Інші поточні видатки 6,4 0,0 0,00 6417.00 0.00 0
Всього 132 802,1 0,0 0,00