Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

749 333,5 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 473 006,0 0,0 0,00 473005978.00 0.00 0
2 Нарахування на оплату праці 104 061,3 0,0 0,00 104061315.00 0.00 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7 147,9 0,0 0,00 7147912.00 0.00 0
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 975,6 0,0 0,00 975597.00 0.00 0
5 Продукти харчування 62 374,6 0,0 0,00 62374593.00 0.00 0
6 Оплата послуг (крім комунальних) 19 812,0 0,0 0,00 19811955.00 0.00 0
7 Видатки на відрядження 367,1 0,0 0,00 367058.00 0.00 0
8 Оплата теплопостачання 52 358,3 0,0 0,00 52358290.00 0.00 0
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 331,6 0,0 0,00 6331560.00 0.00 0
10 Оплата електроенергії 20 056,5 0,0 0,00 20056499.00 0.00 0
11 Оплата природного газу 350,5 0,0 0,00 350501.00 0.00 0
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 312,0 0,0 0,00 2312000.00 0.00 0
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 180,3 0,0 0,00 180287.00 0.00 0
Всього 749 333,5 0,0 0,00