Заплановано на рік

2 385 504,9 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання дошкільної освіти 749 333,5 0,0 0,00 749333545.00 0.00 0
2 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями 1 228 649,3 0,0 0,00 1228649341.00 0.00 0
3 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 826,8 0,0 0,00 826812.00 0.00 0
4 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 57 606,5 0,0 0,00 57606520.00 0.00 0
5 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 132 802,1 0,0 0,00 132802136.00 0.00 0
6 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними та ін.) 106 285,7 0,0 0,00 106285700.00 0.00 0
7 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 12 348,4 0,0 0,00 12348391.00 0.00 0
8 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 45 042,2 0,0 0,00 45042181.00 0.00 0
9 Інші програми та заходи у сфері освіти 40 485,0 0,0 0,00 40485019.00 0.00 0
10 Надання загальної середньої освіти спеціальними школами-інтернатами для дітей, які потребують корекції розвитку 12 125,2 0,0 0,00 12125211.00 0.00 0
Всього 2 385 504,9 0,0 0,00