Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

2 508,7 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 318,6 0,0 0,00 1318585.00 0.00 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 1 182,5 0,0 0,00 1182500.00 0.00 0
3 Інші поточні видатки 7,6 0,0 0,00 7606.00 0.00 0
Всього 2 508,7 0,0 0,00