Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

Заплановано на рік

224,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Видатки на відрядження 179,8 0,0 0,00 179810.00 0.00 0
2 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 44,2 0,0 0,00 44230.00 0.00 0
Всього 224,0 0,0 0,00