Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Заплановано на рік

214 362,4 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 135 084,2 0,0 0,00 135084160.00 0.00 0
2 Нарахування на оплату праці 29 718,5 0,0 0,00 29718515.00 0.00 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 533,1 0,0 0,00 4533097.00 0.00 0
4 Оплата послуг (крім комунальних) 38 698,0 0,0 0,00 38698039.00 0.00 0
5 Видатки на відрядження 270,0 0,0 0,00 270000.00 0.00 0
6 Оплата теплопостачання 4 341,5 0,0 0,00 4341514.00 0.00 0
7 Оплата водопостачання та водовідведення 176,9 0,0 0,00 176940.00 0.00 0
8 Оплата електроенергії 1 434,9 0,0 0,00 1434900.00 0.00 0
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5,6 0,0 0,00 5585.00 0.00 0
10 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 49,6 0,0 0,00 49625.00 0.00 0
11 Інші поточні видатки 50,0 0,0 0,00 50000.00 0.00 0
Всього 214 362,4 0,0 0,00