Витрати бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

6 638 578,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 217 346,1 0,0 0,00 217346106.00 0.00 0
2 Освіта 2 385 504,9 0,0 0,00 2385504856.00 0.00 0
3 Охорона здоров'я 755 413,8 0,0 0,00 755413809.00 0.00 0
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 431 365,0 0,0 0,00 431364992.00 0.00 0
5 Культура і мистецтво 113 037,6 0,0 0,00 113037600.00 0.00 0
6 Фізична культура і спорт 87 116,8 0,0 0,00 87116757.00 0.00 0
7 Житлово-комунальне господарство 311 834,2 0,0 0,00 311834184.00 0.00 0
8 Економічна діяльність 592 619,4 0,0 0,00 592619369.00 0.00 0
9 Інша діяльність 30 960,0 0,0 0,00 30959986.00 0.00 0
10 Міжбюджетні трансферти 1 712 646,4 0,0 0,00 1712646351.00 0.00 0
11 Кредитування 734,0 0,0 0,00 734030.00 0.00 0
Всього 6 638 578,0 0,0 0,00