Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Заплановано на рік

344,3 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

0,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 344,3 0,0 0,00 344300.00 0.00 0
Всього 344,3 0,0 0,00