Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Заплановано на рік

1 110,5 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

335,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 102,5 27,2 26,54 102500.00 27248.95 26.54
2 Інші виплати населенню 1 008,0 308,0 30,56 1008000.00 308000.00 30.56
Всього 1 110,5 335,2 30,18