Інші видатки (Висвітлення діяльності комітету у засобах масової інформації)

Заплановано на рік

24,0 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

5,5 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 24,0 5,5 22,92 24000.00 5512.05 22.92
Всього 24,0 5,5 22,92