Інші видатки (Виплата іменних стипендій ім. Г.І.Гутовського, О.М.Поля, В.Ф.Бизова, В.М.Гурова)

Заплановано на рік

319,0 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

217,3 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші виплати населенню 319,0 217,3 68,12 319000.00 217300.00 68.12
Всього 319,0 217,3 68,12