Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Заплановано на рік

174,5 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

94,7 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21,2 0,0 0,00 21200.00 0.00 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 96,5 94,7 98,13 96500.00 94683.47 98.13
3 Інші виплати населенню 56,8 0,0 0,00 56800.00 0.00 0
Всього 174,5 94,7 54,27