Утримання інших закладів освіти

Заплановано на рік

2 970,3 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

2 072,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 2 104,2 1 497,6 71,17 2104195.00 1497568.34 71.17
2 Нарахування на оплату праці 464,7 335,8 72,26 464722.00 335769.89 72.26
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 67,0 41,2 61,49 66966.27 41216.05 61.49
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,3 0,3 100,00 287.20 287.20 100
5 Оплата послуг (крім комунальних) 45,5 26,1 57,36 45505.00 26125.40 57.36
6 Видатки на відрядження 1,2 0,3 25,00 1223.00 277.99 25
7 Оплата теплопостачання 267,4 156,2 58,41 267373.00 156203.60 58.41
8 Оплата водопостачання та водовідведення 0,7 0,6 85,71 700.00 600.01 85.71
9 Оплата електроенергії 19,1 14,6 76,44 19118.00 14558.00 76.44
10 Інші поточні видатки 0,2 0,2 100,00 170.00 170.00 100
Всього 2 970,3 2 072,8 69,78