Здійснення централізованого господарського обслуговування

Заплановано на рік

3 639,9 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

2 443,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 2 611,4 1 825,9 69,92 2611397.00 1825854.41 69.92
2 Нарахування на оплату праці 577,2 405,0 70,17 577179.00 405025.92 70.17
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 60,3 33,2 55,06 60323.28 33181.58 55.06
4 Оплата послуг (крім комунальних) 81,5 27,5 33,74 81517.00 27469.44 33.74
5 Видатки на відрядження 7,2 4,1 56,94 7215.00 4073.30 56.94
6 Оплата теплопостачання 196,0 95,0 48,47 196023.00 94993.99 48.47
7 Оплата водопостачання та водовідведення 3,0 2,2 73,33 3019.00 2160.90 73.33
8 Оплата електроенергії 85,9 49,5 57,63 85909.00 49515.41 57.63
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,4 0,7 50,00 1449.00 709.00 50
10 Інші поточні видатки 15,8 0,0 0,00 15839.00 19.28 0
Всього 3 639,9 2 443,0 67,12