Централізоване ведення бухгалтерського обліку

Заплановано на рік

24 173,3 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

17 950,7 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 18 233,8 13 718,1 75,23 18233796.00 13718101.42 75.23
2 Нарахування на оплату праці 4 017,1 3 025,0 75,30 4017100.00 3025041.08 75.3
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 470,4 367,3 78,08 470388.34 367284.20 78.08
4 Оплата послуг (крім комунальних) 567,4 352,7 62,16 567397.93 352745.87 62.16
5 Видатки на відрядження 40,9 26,7 65,28 40909.00 26663.98 65.28
6 Оплата теплопостачання 593,9 291,8 49,13 593855.00 291773.00 49.13
7 Оплата водопостачання та водовідведення 17,5 13,2 75,43 17472.00 13245.01 75.43
8 Оплата електроенергії 191,5 123,1 64,28 191547.00 123095.91 64.28
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2,6 2,6 100,00 2600.00 2600.00 100
10 Інші поточні видатки 38,3 30,1 78,59 38278.95 30126.73 78.59
Всього 24 173,3 17 950,7 74,26