Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

Заплановано на рік

88 705,0 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

43 619,5 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 6 392,3 4 947,2 77,39 6392259.00 4947171.42 77.39
2 Нарахування на оплату праці 1 410,8 1 102,7 78,16 1410764.00 1102669.98 78.16
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 415,1 6 261,3 74,41 8415056.00 6261340.29 74.41
4 Оплата послуг (крім комунальних) 29 874,6 18 385,5 61,54 29874645.00 18385544.04 61.54
5 Видатки на відрядження 32,0 17,1 53,44 32015.00 17082.47 53.44
6 Оплата теплопостачання 118,2 65,3 55,25 118176.00 65337.17 55.25
7 Оплата водопостачання та водовідведення 3,5 2,4 68,57 3519.00 2404.38 68.57
8 Оплата електроенергії 83,1 33,1 39,83 83137.00 33055.83 39.83
9 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2 035,5 1 564,2 76,85 2035521.00 1564198.00 76.85
10 Капітальний ремонт інших об`єктів за обʼєктами 40 339,9 11 240,6 27,86 40339887.89 11240648.10 27.86
Всього 88 705,0 43 619,5 49,17